монета 1/2 марки 1918 А

400,00 руб.
монета 1/2 марки 1918 А