монета ПОЛ полушки 1700
КОПИЯ редкой монеты

250,00 руб.
монета пол полушки 1700                  
КОПИЯ редкой монеты