монета 2 марки 1939 B

650,00 руб.
монета 2 марки 1939 B