монета 2 марки 1939 B

750,00 руб.
монета 2 марки 1939 B