монета 1 копейка 1706 БК

4900,00 руб.
монета 1 копейка 1706 БК   
Самодержец  
АЛЕЗIВИЧЬ